Teamutveckling i teori och praktik (Del I) 23-25 okt och (Del II) 22 nov 2023, Stockholm

GDQ Associates erbjuder, tillsammans med Sara Henrysson och Maria Åkerlund på HenryssonÅkerlund AB, denna fyra dagar långa vidareutbildning. Kursen är ägnad att fördjupa kunskaper och färdigheter i att arbeta med teamutveckling. Kursen bygger på innehållet i boken Teamutveckling i teori och praktik (Jacobsson & Åkerlund, 2019) och berör metoder för interventioner i team samt konsultations- och förändringsprocesser.

Kursens omfattning är 4 dagar fördelat på 3 dagar och 1 uppföljande dag. Kursen är upplagd så att teoretiska och praktiska moment varvas med reflektion. Innehållet berör de mest framträdande teamprocesserna (tankar, känslor och beteenden), en fördjupad förståelse för Wheelans IMGD-modell, och de tre viktigaste områdena för intervention; mål- respektive roll-förtydligande, kommunikationsutveckling och debrief. Praktiska verktyg för team-utveckling kommer att läras ut och ges möjlighet att träna på.

Kursledare

Maria Åkerlund, GDQ Associates AB och HenryssonÅkerlund AB och Sara Henrysson, HenryssonÅkerlund AB

Datum

23,24,25 oktober och 22 november 2023

Plats

Centrala Stockholm

Pris

21 000 SEK per deltagare

Kursen förutsätter att deltagarna har läst kurslitteraturen.

Vid frågor kontakta Maria Åkerlund tel 0708-653393 eller e-mail maria.akerlund@gdq.se

Anmälan

Teamutveckling i teori och praktik 23-25 oktober och 22 november 2023
SEK
Antal platser kvar: 7
The "Teamutveckling i teori och praktik 23-25 oktober och 22 november 2023" ticket is sold out. You can try another ticket or another date.
Taggar:

Datum

okt 23 2023 - nov 22 2023

Tid

Heldags-evenemang
Maria Åkerlund

Arrangör

Maria Åkerlund
Telefon
00 46 708 65 33 93
E-post
maria.akerlund@gdq.se

Other Organizers

Sara Henrysson Eidvall
Sara Henrysson Eidvall
Anmälan