Kursen Teamutveckling i teori och praktik ges i höst

GDQ Associates erbjuder alla våra GDQ-certifierade konsulter och chefer denna fyra dagar långa vidareutbildning.

För dig som är GDQ-certifierad finns möjlighet att fördjupa dina kunskaper och färdigheter i att arbeta med teamutveckling i denna uppdaterade version av kursen Teamutveckling i teori och praktik.

Kursen bygger på innehållet i boken Teamutveckling i teori och praktik (Jacobsson & Åkerlund, 2019) och har utformats i syfte att erbjuda fördjupad förståelse dels av användandet av GDQ, dels i metoder för andra, kompletterande, interventioner i team samt av konsultations- och förändringsprocesserna.

Kursens omfattning är 4 dagar fördelat på 3 dagar och 1 uppföljande dag. Kursen är upplagd så att teoretiska och praktiska moment varvas med reflektion. Innehållet berör de mest framträdande teamprocesserna (tankar, känslor och beteenden), en fördjupad förståelse för Wheelans IMGD-modell, och de tre viktigaste områdena för intervention; mål- respektive roll-förtydligande, kommunikationsutveckling och debrief. Praktiska verktyg för team-utveckling kommer att läras ut och ges möjlighet att träna på. 

Kursledare: Maria Åkerlund, GDQ Associates AB och Sara Henrysson Eidvall, Henrysson Åkerlund AB 

Datum: 23,24,25 oktober och 22 november 2023

Sista anmälningsdatum: 31 juli 2023