Ny funktion: aggregera data från olika konsult-konton inom samma organisation

I höstas lanserade vi ett nytt verktyg som möjliggör aggregering av mätningar – både GDQ och GDQ Short. Nu kompletterar vi verktyget med en funktion som gör det möjligt att aggregera mätningar från fler konsult-konton inom samma organisation. 

Denna funktion lämpar sig bra om du och dina kollegor har gjort mätningar på exempelvis olika avdelningar hos samma kund och vill skapa en aggregerad rapport för att se utveckling över tid för hela kundens företag.

För att få tillgång till funktionen behöver en GDQ-certifierad kontaktperson inom er organisation fylla i ansökan om att få funktionen aktiverad. Denna ansökan kommer att granskas av GDQ Associates. Vi vill säkerställa att endast behöriga personer med en GDQ-certifiering får tillgång till delade mätningar och vi är måna om att delningen är i enlighet med kundorganisationens policys och regler.  

När mätningar delas mellan konsult-konton framgår gruppens namn, mätningens namn, datum för utdragen rapport samt antal deltagare som ingår i mätningen. Inga personuppgifter om deltagare som svarat på enkäterna framgår för någon annan än den konsult som genomfört den ursprungliga mätningen.

Här kan du fylla i formuläret för ansökan om att dela mätningar.