För dig som vill bli GDQ-certifierad

För att kunna administrera GDQ, GDQ Short och OSC behöver du genomgå och examineras med godkänt resultat i vårt certifieringsprogram. Certifieringen består av två delar och kan ske digitalt eller som fysisk kurs. Fokus i certifieringens första del ligger på teori och forskning bakom GDQ. Under denna del presenteras även de olika verktygen som kan användas när du blivit certifierad. Certifieringens andra del är av praktisk karaktär där du ska genomföra en riktig GDQ-mätning på en arbetsgrupp. Resultaten som erhålls ska sedan beräknas, tolkas och presenteras för övriga kursdeltagare alternativt för examinatorn beroende på om kursen genomförs digitalt eller fysiskt.

Vår fysiska GDQ-kurs

Vår fysiska GDQ-kurs

GDQ - kursen som äger rum i klassrumsmiljö består av 2 + 2 dagar. Under de två första dagarna ligger fokus på teorin och forskningen bakom GDQ.
Vår digitala GDQ-kurs

Vår digitala GDQ-kurs

Vår digitala kurs består av olika moduler och finns tillgänglig på engelska. Med hjälp av kursboken Group Processes – A Developmental Perspective av Susan A Wheelan samt en testmanual genomför en modul åt gången.