GDQ hjälper team reflektera och utveckla sitt teamarbete.


GDQ Associates tillhandahåller ett flertal enkla och effektiva verktyg som hjälper grupper att utvecklas och bli mer effektiva. GDQ (the Group Development Questionnaire) är vårt mest använda verktyg som är baserat på mångårig forskning och utbredd praktik.

Bli GDQ-certifierad

För att bli en certifierad GDQ-konsult med rätt att använda GDQ som ett verktyg när du arbetar med grupper kan du delta i vår 4 dagar långa certifieringsutbildning eller gå vår digitala certifieringskurs.

Årligt GDQ-seminarium

Välkommen till vårt årliga GDQ-seminarium där vi informerar om den senaste forskningen om och med GDQ, spännande projekt och samarbeten som involverar GDQ samt annan teamforskning.

Susan Wheelan

Dr Susan Wheelan ägnade minst 30 år åt att studera gruppdynamik. Ett av resultaten från hennes forskning är GDQ som mäter gruppers effektivitet och produktivitet med god validitet.