I enlighet med vår sjunde etiska och praktiska princip vill vi bidra till att du som använder GDQ får tillgång till kunskap från forskningsfältet för teamutveckling. I vår kunskapsbank kan du ladda ned texter, artiklar och våra presentationer från det årliga GDQ-seminariet. 

Använd dem kostnadsfritt för att utveckla din kunskap. Kom ihåg att uppge källan om du använder dem i andra sammanhang. Här finns också länkar till böcker som vi är medförfattare till och som finns att köpa i handeln.

Böcker att köpa i handeln

Allt ljus på teamet – Mette Sandahl, Mattias Wihlborg, Christian Jacobsson och Maria Åkerlund. Översatt av Katarina Sjöwall Trodden.

Loggbok för teamutveckling (kostnadsfri)

Verktyg från Allt ljus på teamet – Mette Sandahl, Mattias Wihlborg, Christian Jacobsson och Maria Åkerlund. Översatt av Katarina Sjöwall Trodden.

Teamutveckling i teori och praktik – Christian Jacobsson och Maria Åkerlund.

Creating effective teams – A guide for members and leaders – Susan A Wheelan, Maria Åkerlund och Christian Jacobsson.

Artiklar

Gren, L,. Jacobsson, C., Rydbo, N. & Lenberg, P (preprint). The Group Development Questionnaire Short (GDQS) Scales: Tiny-Yet-Effective Measures of Team/Small Group Development. https://doi.org/10.31234/osf.io/u3p8c

Gren, L. Goldman, A. & Jacobsson C. (2019). The perceived effects of group developmental psychology training on agile software development teams. IEEE Software. doi.org/10.1109/MS.2019.2955675

Gren, L. Goldman, A. & Jacobsson C. (2019). Agile Ways of Working: A Team Maturity Perspective. Journal of Software: Evolution and Process. doi.org/10.1002/smr.2244

Jacobsson, C. & Wramsten Wilmar, M. (2019). Group Processes – The Links between Team Climate Inventory and Group Development Questionnaire. Clinical and Experimental Psychology. 5(2).

Jacobsson, C., Låstad, L. & Wramsten Wilmar, M. (2018). HSO Managers Spokesperson Self-Efficacy (SSE) when Meeting the Media. Clinical and Experimental Psychology. 4(3).

Team – Lagarbete – i dagens arbetsliv (Swedish article by Maria Åkerlund). Artikeln visas med tillåtelse av förlaget, Norstedts Juridik, som ger ut tidskriften både tryckt och digitalt.

HSO Managers Spokesperson Self-Efficacy (SSE) when Meeting the Media by Christian Jacobsson, Lena Låstad & Maria Wramsten Wilmar (2018) in Clin Exp Psychol 4: 198. doi: 10.4172/2471-2701.1000198

Group Processes – The Links between Team Climate Inventory and Group Development Questionnaire by Christian Jacobsson & Maria Wramsten Wilmar (2019) in Clin Exp Psychol 5: 210

Christian Jacobsson on developing high performing teams at Volvo Group by Volvo Group Magazine 3.2018

Leadership – a team process developed through context awareness by Maria Åkerlund in Scandinavian Journal of Organizational Psychology

GDQ at IKEA by Swedish Personal&Ledarskap number 11, 2015

Teacher Team Effectiveness and Teacher’s Well-being by Christian Jacobsson and Maria Åkerlund

A Descriptive Study of Work Groups in the Swedish and U.S. Economy by Susan Wheelan and Christian Jacobsson

Consultants’ versus Managers’ – Perceptions of a Group Development Intervention Program by Christian Jacobsson

The Links Between Group Development and Health in Manufacturing Industry by Christian Jacobsson

Interview with Christian Jacobsson by Sunt Arbetsliv (article in Swedish)

Chefen i fokus – Lätt att leken spårar ut (Swedish article with Christian Jacobsson)

Media

Christian Jacobsson medverkar i podcasten Fråga Forskaren – Tema: Samarbete i tvärfunktionella teams och grupper

Christian Jacobsson medverkar i eventet ”Ledarskap i politiskt styrda organisationer – ett möte mellan forskning och praktik” arrangerat av Public Partner.

Maria Åkerlund i intervju med SSRS Chefspodden – Tema: konsten att leda teamet

Maria Åkerlund föreläser på Akademikerförbundet SSR – Tema: Allt ljus på teamet

Maria Åkerlund gästar Jason Wicks podd Leadership Voyage – Tema: team

Maria Åkerlund gästar podcasten Jaget, jobbet och livet – Tema: Fokus på teamet

Sammanfattning från vårt lanseringsmingel i Stockholm 2017-03-21

Presentationer från vårt seminarium 2016-09-28

GDQ Associates slideshow (translation into English will be coming soon)

Developing high performing teams at the Volvo Group in partnership with GDQ Associates