Om GDQ Associates

GDQ Associates AB är en organisation som tillhandahåller tjänster av hög kvalitet inom områdena grupp- och organisations-utveckling, utbildning och professionell certifiering.

En ledstjärna för GDQ Associates är att våra tjänster ska vara grundade i psykologisk forskning. På så sätt kan kunder som använder våra tjänster ha tillit till våra tjänsters kvalitet och värde.

GDQ (the Group Development Questionnaire) utgör kärnan i GDQ Associates. GDQ utvecklades av Dr Susan Wheelan. Susan Wheelan ägnade närmare 30 år åt studiet av arbetsgruppers dynamik. Ett resultat av hennes forskning är GDQ. Detta verktyg mäter gruppers arbetsgruppers utveckling och effektivitet. Grupper kan med hjälp av GDQ formulera framgångsrika strategier för utvecklas och bli alltmer effektiva.

När Susan Wheelan drog sig tillbaka 2014 lämnade hon över GDQ och alla rättigheter förknippade därmed till Maria Åkerlund och Christian Jacobsson i Sverige som fortsätter förvalta och utveckla användningen av frågeformuläret digitalt och forskningsbaserat.

Integritet

Läs mer om vår integritetspolicy.
Läs mer om vår cookie policy.