1.

GDQ användare måste ha god kunskap om teori och forskning om grupputveckling.


2.

GDQ mäter gruppers sätt att fungera. Det är inte avsett för att ge information om individer.


3.

Syftet med GDQ är att hjälpa grupper i deras arbete för att nå sina mål.


4.

GDQ materialet får endast användas av GDQ-certifierade konsulter, som är tränade i att använda det på rätt sätt, eftersom risken annars är stor att det används fel och värdet av verktyget minskar.


5.

GDQ är ett etablerat instrument som har genomgått betydande forskning. Även fortsatt forskning om dess effektivitet för olika typer av grupper och i olika organisationer är önskvärt.


6.

Det är viktigt att arbeta med grupper inom ramarna för vår kunskap och vara försiktiga i våra val av interventioner som baseras på GDQ resultat. Det vi inte vet tar vi reda på.