Vad är GDQ?

Vad är GDQ?

GDQ-enkäten är en forskningsbaserad enkät som används för att kartlägga ett teams utvecklingsstadium, styrkor och områden för utveckling.
Forskning

Forskning

Sedan den första valideringen av GDQ som ägde rum 1996 har mer än 80 studier baserade på empirisk forskning med GDQ publicerats i vetenskapliga tidskrifter eller rapporter.
Kunskapsbanken

Kunskapsbanken

I vår kunskapsbank kan du ladda ned texter, artiklar och våra presentationer från det årliga GDQ-seminariet.
Om GDQ Associates

Om GDQ Associates

GDQ Associates AB är en organisation som tillhandahåller tjänster av hög kvalitet inom områdena grupp- och organisationsutveckling.
Våra sex etiska och praktiska principer

Våra sex etiska och praktiska principer

GDQ användare måste ha god kunskap om teori och forskning om grupputveckling. Det är viktigt att arbeta med grupper inom ramarna för vår kunskap och vara försiktiga i våra val av interventioner som baseras på GDQ resultat.