Kurs i teamutveckling i teori och praktik

Kurs i teamutveckling i teori och praktik

Fördjupa dina kunskaper och färdigheter i att arbeta med teamutveckling.
Checklista för utvecklingsbara team

Checklista för utvecklingsbara team

Checklistan för utvecklingsbara team är en interaktiv checklista som kan ge svar på i vilken utsträckning en arbetsgrupp har förutsättningar att vara ett team.
Repetitionskurs i GDQ

Repetitionskurs i GDQ

Riktar sig till certifierade GDQ-konsulter som behöver repetition av administrering, tolkning och presentation av resultat från GDQ, GDQS eller OSC-mätningar.
Aggregerade rapporter

Aggregerade rapporter

För dig som vill göra återkommande mätningar av teams utveckling finns möjligheten att få resultaten sammanställda över tid eller samlat över fler team vid valda mättillfällen.
My GDQ Management

My GDQ Management

När du blivit GDQ-certifierad får du tillgång till My GDQ Management, plattformen där du har möjlighet att skapa och hantera olika mätningar.
GDQ – mätning och rapport

GDQ – mätning och rapport

GDQ (the Group Development Questionnaire) är en forskningsbaserad enkät som bygger på Susan Wheelans modell the Integrated Model of Group Development (IMGD).
GDQ Short - kort version av GDQ, mätning och rapport

GDQ Short – kort version av GDQ, mätning och rapport

GDQ Short gör det möjligt att göra team-utveckling tillgängligt i nya sammanhang och för fler typer av team.
OSC (Organisational Support Checklist)

OSC (Organisational Support Checklist)

Som känt ingår de flesta team i en organisatorisk kontext som många gånger har en avgörande påverkan på teamens insatser. Team behöver således få rätt förutsättningar från organisationen för att kunna vara effektiva.
Fallkonsultation

Fallkonsultation

Vi erbjuder fallkonsultation där vi hjälper till med tolkning av GDQ-resultat och OSC-resultat samt rekommenderar hur du som konsult ska gå vidare i det specifika fallet.
GDQ-seminarium

GDQ-seminarium

Det årliga GDQ-seminariet hålls för dig som är certifierad GDQ-konsult. Seminariet har under många år varit ett uppskattat forum för utbyte av idéer och erfarenheter mellan branschkollegor.