Prislista

TjänstBeskrivningPris (exkl. moms)
MÄTNINGAR
GDQ – rapportGDQ rapporten tillhandahåller djupa insikter om din grupp. Gruppens medlemmar svarar på en enkät baserad på omfattande forskning. När alla svar insamlats, genereras en rapport unik för din grupp.200 SEK per deltagare*
GDQ Short – rapportGDQ Short är en kort version av GDQ bestående av 13 frågor. Lämpar sig vid behov av snabb kartläggning av team eller när teamet består av många deltagare.150 SEK per deltagare*
OSC – rapportOSC rapporten tillhandahåller information som låter dig utvärdera upplevt stöd och funktion i den organisation som ett team tillhör.100 SEK per deltagare*
GDQ Aggregerad rapportRapporten innehåller mätningar av teams utveckling där resultaten kan sammanställas över tid eller för fler team vid valda mättillfällen.  3000 SEK per rapport
GDQ Short aggregerad rapportRapporten innehåller mätningar av teams utveckling där resultaten kan sammanställas över tid eller för fler team vid valda mättillfällen. 3000 SEK per rapport
Checklista för utvecklingsbara teamChecklistan för utvecklingsbara team är en interaktiv checklista som kan ge svar på i vilken utsträckning en arbetsgrupp har förutsättningar att vara ett team.Kostnadsfritt för GDQ-certifierade konsulter
*Gäller för varje deltagare vars svar ingår i den rapport som tas ut. Ingen avgift tas för deltagare där länk till enkät skickats ut men ej besvarats.
CERTIFIERING

Digital GDQ- certifieringsutbildning
För att bli en certifierad GDQ- konsult med rätt att använda GDQ som verktyg när du jobbar med grupper behöver du genomgå vår 4 dagar långa GDQ-utbildning eller gå vår digitala GDQ-kurs.30 000 SEK per deltagare

Fysisk GDQ- certifieringsutbildning
För att bli en certifierad GDQ- konsult med rätt att använda GDQ som verktyg när du jobbar med grupper behöver du genomgå vår 4 dagar långa GDQ-utbildning eller gå vår digitala GDQ-kurs.31 000 SEK per deltagare

Repetitionskurs
Riktar sig till certifierade GDQ-konsulter som behöver repetition av administrering, tolkning och presentation av GDQ-resultat.5 000 SEK per deltagare

Teamutveckling i teori och praktik
En kurs för GDQ-konsulter som vill ha vidareutbildning inom området teamutveckling.21 000 SEK per deltagare

Intern GDQ – certifieringskurs
Anpassad certifiering.125 000 + 8 000 SEK per deltagare.
KONSULTTJÄNSTER OCH EVENT

Fallkonsultation
Vi hjälper till med tolkning av GDQ-resultat samt rekommenderar hur du som konsult ska gå vidare i det specifika fallet.2 500 SEK per timme

GDQ – seminarium
Vårt årliga GDQ-seminarium där vi informerar om den senaste forskningen om och med GDQ, annan aktuell teamforskning samt spännande projekt och samarbeten gällande GDQ.800 SEK per deltagare (fysiskt) eller 400 SEK per deltagare (digitalt)
GDQ Associates AB förbehåller sig rätten att justera alla sina priser från tid till annan.