GDQ-seminarium

Det årliga GDQ-seminariet hålls för dig som är certifierad GDQ-konsult. Seminariet har under många år varit ett uppskattat forum för utbyte av idéer och erfarenheter mellan branschkollegor. Under seminariet presenteras bland annat:

  • den senaste forskningen om GDQ
  • senaste forskningsläget inom fältet för teamutveckling (godbitar från SIOP-konferensen)
  • projekt där GDQ används för analys av teameffektivitet
  • samarbeten involverande GDQ
  • kommande tjänster kopplade till GDQ

Seminariet äger rum genom live-stream. Det finns även möjlighet att ta del av inspelning av seminariet i efterhand.

Seminariet 21 september 2023

Preliminärt program:

* Christian Jacobsson, GDQ Associates. Introduktion.

* Christian Jacobsson, GDQ Associates. Stora och små grupper, vilka frågor i GDQs subskaleanalys skiljer dem åt?

* Eveline Hinfelaar, eve(n)|n=3. Collaboration in the construction industry – a multi team perspective.

* Johan Lundeqvist och Johannes Svensson, Afry. Agila team kontra ”vanliga” arbetsgrupper, erfarenheter från Afry.

* Maria Åkerlund, GDQ Associates AB. De viktigaste lärdomarna om den senaste team-forskningen från årets SIOP-konferens.

* Paulina Nordebrand, GDQ Associates AB. Nyhet: utvecklad elearning.

Anmäl dig här. 

Nyfiken på tidigare års seminarier?

Vill du ta del av presentationer från tidigare års seminarier? Du hittar dessa samt artiklar och texter om team-utveckling kostnadsfritt i vår kunskapsbank.