GDQ – mätning och rapport

GDQ (the Group Development Questionnaire) är en forskningsbaserad enkät som bygger på Susan Wheelans modell the Integrated Model of Group Development (IMGD).

GDQ-enkäten

GDQ-enkäten används för att kartlägga ett teams utvecklingsstadium, styrkor och områden för utveckling. Underlaget används för analys av grupprocesser i syfte att utforma anpassade interventioner. Resultatet av kartläggningen presenteras i en redigerbar rapport. I rapporten framgår teamets utveckling jämfört med normdata.

Vad innehåller GDQ-rapporten?

  • Susan Wheelans teoretiska modell IMGD
  • diagnos av teamets utvecklingsstadium
  • effektivitetskvot och produktivitetsmått
  • skalpoäng i förhållande till normdata
  • subskaleanalys
  • interventionsmall
  • vid behov subgruppsanalys
  • teamets beskrivning av styrkor, svagheter och utvecklingsförslag

Klicka på bilden för att ladda ner en exempelrapport.