My GDQ Management

När du blivit GDQ-certifierad får du tillgång till My GDQ Management, plattformen där du har möjlighet att skapa och hantera olika mätningar. Det finns möjlighet att skapa mapp-struktur för att få bättre överblick över dina grupper och mätningar.

Du kan följa status på aktiva enkäter, skicka ut påminnelser, lägga till nya deltagare och dra ut rapporter.

Via plattformen har du tillgång till konsultmaterial såsom exempelrapporter, villkor, logotyper och guider för hur du skapar olika typer av mätningar.