GDQ – kursen som äger rum i klassrumsmiljö består av 2 + 2 dagar. Under de två första dagarna ligger fokus på teorin och forskningen bakom GDQ. Mellan dag 2 och 3 genomför deltagarna en riktig GDQ-mätning på en arbetsgrupp. Kursdeltagare beräknar och tolkar erhållna GDQ-resultat och presenterar dessa för övriga kursdeltagare dag 3 och 4. Som certifierad GDQ-konsult kan du skapa GDQ-mätningar och använda ett flertal andra tjänster. Se hela utbudet och prislistan.

Pris: 31 000 SEK per deltagare

Kursprogram


Dag 1

 • Etiska och praktiska principer vid användandet av GDQ
 • Teorin bakom testet
 • Validering av teorin – kommunikationsmönster i olika stadier
 • Hur är GDQ-testet uppbyggt?

Dag 2

 • Testets egenskaper
 • Slutsatser av forskning om GDQ
 • Administrering och uträkning av GDQ
 • Förberedelser inför egna testningar

Dag 3

 • Redovisning av testningar
 • Interventioner
 • Praktikaliteter (testets web-version och GDQ On-line)

Dag 4

 • Redovisning av testningar
 • Examination
 • Utvärdering

Praktisk information

 • Lunch ingår och serveras 12.00-13.00 varje kursdag.
 • Kursböcker skickas minst två månader före kursstart och ska läsas i förväg. Läsanvisningar och GDQ-manualen mailas som Pdf-dokument.
 • Eftersom det är en certifieringsutbildning krävs 100% närvaro.
 • Du bör ha en grupp inbokad för den testning som genomförs mellan dag 2 och 3. För att genomföra en testning behöver du boka en timme med gruppen (testningen brukar ta ca 40 minuter och det kan vara bra att ha lite marginal). Återkoppling av testresultaten kan göras efter att kursen är slut. Välj en grupp med minst tre deltagare och en grupp som inte är alltför stor. Bra gruppstorlek är mellan 3-8 deltagare. Testresultaten kommer att räknas fram för hand under kursen. Efter certifieringen kommer du att få tillgång till den webbaserade testplattformen.

Hur anmäler jag mig till en certifieringskurs?

Se kommande kurstillfällen nedan. För närvarande erbjuder vi GDQ-kurser på svenska i Stockholm och Göteborg i samarbete med Henrysson Åkerlund AB samt Treatis AB. Vi arrangerar även interna GDQ-kurser för företag och organisationer. Kontakta oss på gdq@gdq.se för mer information eller boka din plats genom att välja passande kursdatum nedan.

Kommande GDQ – kurser i Stockholm, Sverige

Kommande GDQ – kurser i Göteborg, Sverige