Ta reda på om du jobbar med riktiga team med GDQs checklista för utvecklingsinsatser

För att teamarbete ska kunna utvecklas i en grupp krävs förutsättningar för teamarbete, dvs att teamarbete behövs. Genomförande av utvecklingsinsatser i arbetsgrupper som inte är team kan få negativa konsekvenser, exempelvis i form av vanmakt och frustration. Team kan definieras som två eller fler individer som har gemensamma mål och arbetsuppgifter som kräver samarbete, kontinuerlig interaktion och fördelning av ansvar.

I anslutning till årets GDQ – seminarium den 22 september lanserar vi en interaktiv checklista som kan ge svar på i vilken utsträckning en arbetsgrupp har förutsättningar att vara ett team. Checklistan ger även fingervisning om huruvida arbetsgruppen har förutsättningar i tillräcklig utsträckning för att en utvecklingsinsats ska vara befogad. Checklistan kommer att finnas på vår plattform My GDQ Management och är kostnadsfri och tillgänglig för dig som har en GDQ-certifiering.