Information om hantering av personuppgifter och geografisk lokalisering av servrar

Hej!

Vi på GDQ Associates är måna om att värna om våra användares integritet. Därför har vi säkerställt att all persondata som vi samlar in och hanterar förvaras på servrar inom Europeiska Unionen.

Mer specifikt innebär detta att:

  • Data kopplade till konsulter, mätningsdeltagare och enkätsvar finns på servrar lokaliserade i Göteborg.
  • Mail som skickas ut från plattformen My GDQ Management finns på servrar inom EU.

Vi är uppgiftsansvariga enligt GDPR och har som grundprincip att endast samla in persondata som är absolut nödvändig för att kunna tillhandahålla våra tjänster.

På vår hemsida hittar du alltid den senaste versionen av vår integritetspolicy.