Information om förändringar av GDQ-formuläret

Vi har efter moget övervägande tagit bort alla demografiska frågor, som föregår de 60 påståenden som utgör GDQ, från den digitala GDQ-mätningen på My GDQ Management. De demografiska frågorna är frågorna om yrke, kön, ålder, högsta avslutade utbildning, antal år inom organisationen samt befattning inom organisationen.

Anledningen till att vi har tagit bort dem är att kraven på säkerhet i hanteringen av personuppgifter har ökat på senare tid. Vi har anpassat oss efter de användare som har högst ställda krav för att fortsatt kunna erbjuda digitala GDQ-mätningar till alla våra användare.

Att de demografiska frågorna inte längre ingår gör inte GDQ-resultaten mindre användbara eller relevanta. Ursprungligen var de demografiska frågorna med för att det skulle gå att undersöka om GDQ-formuläret var robust mot andra variabler än teamprocesser. Sådana undersökningar har genomförts med tillfredsställande resultat och behovet av demografiska frågor för detta syfte har upphört.

De demografiska frågorna kommer att vara tillgängliga för forskare som efter godkännande av vår forskningschef Christian Jacobsson kan använda dem i etiskt prövade forskningsprojekt för vilka frågorna är relevanta.

Har du frågor om borttagandet av de demografiska frågorna, maila oss: gdq@gdq.se