Höstens kurs i Teamutveckling i teori och praktik

I höst är det dags för årets omgång av kursen ”Teamutveckling i teori och praktik”. Denna fyra dagar lång vidareutbildning riktar sig till alla GDQ-certifierade konsulter och chefer.

Kursen bygger på innehållet i boken Teamutveckling i teori och praktik (Jacobsson & Åkerlund, 2019) och riktar sig till konsulter och chefer som är certifierade i GDQ (the Group Development Questionnaire) och som vill fördjupa sina kunskaper och färdigheter i att arbeta med teamutveckling. Kursen har utformats av Maria Åkerlund och Christian Jacobsson från GDQ Associates AB, tillsammans med Jon Erik Börresen från Alaric AS, (GDQ Associates samarbetspartner i Norge) i syfte att erbjuda fördjupad förståelse dels i användandet av GDQ och dels i metoder för interventioner i team.

Kursens omfattning är 4 dagar fördelat på 3 dagar och 1 uppföljande dag. Kursen är upplagd så att teoretiska och praktiska moment varvas med reflektion. Innehållet berör de mest framträdande teamprocesserna (tankar, känslor och beteenden), en fördjupad förståelse för Wheelans IMGD-modell, och de tre viktigaste områdena för intervention; målförtydligande, kommunikationsutveckling och debrief. Praktiska verktyg för teamutveckling kommer att läras ut och ges möjlighet att träna på. 

Datum: 26, 27, 28 september och 20 oktober 2022

Här kan du anmäla dig till kursen.