Teamutveckling i teori och praktik (Del II) 16 mars 2022, Stockholm

En kurs för GDQ konsulter som kan dra fördel av vidareutbildning inom området för teamutveckling.

2a, 3e och 4e februari och 16e mars 2022 i centrala Stockholm.
Utbildare: Maria Åkerlund, GDQ Associates.
Pris: 21 000 SEK per deltagare.

Taggar:

Datum

mar 16 2022

Tid

Heldags-evenemang
Maria Åkerlund

Arrangör

Maria Åkerlund
Telefon
00 46 708 65 33 93
E-post
maria.akerlund@gdq.se

Andra arrangörer

Kategorier