Boksläpp – Creating effective teams, 6th edition

Sjätte utgåvan av Creating effective teams släpptes hösten 2020. Boken skrevs av Susan Wheelan och denna utgåva är redigerad av Maria Åkerlund och Christian Jacobsson.

Boken innehåller ny forskning om vilken påverkan gruppmedlemmarnas personlighet, olika ledarskapsstilar samt olika utvecklingsinsatser har på teamseffektivitet.

Ett nytt kapitel behandlar förändringar i teams förutsättningar och funktioner såsom föränderliga gränser runt team, multipla teammedlemskap och delegerat ansvar till team. Självstyrande team, agila team, virtuella team och multikulturella team beskrivs. Slutligen har kapitlet som redogör för forskning om GDQ och den integrerade modellen för grupputveckling genomgått signifikant revidering baserat på nya studier.