Artikel ”The legacy of Susan Wheelan”

Maria Åkerlund, Christian Jacobsson och Felice Tilin har publicerat en artikel till minne av Susan Wheelan och hennes arbete. Läs artikeln här.