Servrar

Vi på GDQ Associates är måna om att värna om våra användares integritet. Därmed har vi säkerställt att all persondata som vi samlar in och hanterar förvaras på servrar inom Europeiska Unionen. Mer specifikt innebär detta att:

  • Data kopplade till konsulter, mätningsdeltagare och enkätsvar finns på servrar lokaliserade i Göteborg.
  • Mail som skickas ut från My GDQ Management plattformen finns på servrar inom EU.