Paulina Nordebrand

UX-designer
00 46 72 002 32 75
paulina.nordebrand@gdq.se

Paulina har en utbildning i ekonomi från Handelshögskolan i Stockholm, psykologexamen från Stockholms universitet samt flerårig erfarenhet av arbete med användarupplevelse i digitala plattformar.