Lina Nyberg

Administratör
00 46 76 052 52 03
gdq@gdq.se

Lina arbetar som administratör hos GDQ Associates och har en psykologexamen från Stockholms universitet. Tidigare har Lina arbetat med olika ledarroller i många år.