Christian Jacobsson

Head of Research
00 46 708 43 12 66
christian.jacobsson@psy.gu.se

Christian är legitimerad psykolog och docent i psykologi. Han har arbetat som konsult i arbetslivets psykologi i 30 år och som lärare och forskare vid Psykologiska institutionen på Göteborgs universitet i 25 år. Christian kom tidigt i kontakt med GDQ och Susan Wheelan genom att medverka till den forskningsmässiga utprovningen av GDQ på svenska i samband med ett teamutvecklingsprojekt i skolor som han ledde. Efter detta har han bedrivit ett flertal teamutvecklingsprojekt och likaså publicerat mycket forskningsresultat med GDQ som bas. 

Sedan 1 januari 2015 är Christian delägare i och forskningschef för GDQ Associates AB som äger GDQ. Vid sidan av arbetet i GDQ Associates AB och universitetet arbetar Christian som konsult i företaget Treatis AB. Christian är medförfattare till böckerna Ledarskap i vården: Att möta media och undvika personfokuserade drev, Teamutveckling i teori och praktik, Teams in the spotlight och Allt ljus på teamet. Hösten 2020 gavs den sjätte upplagan av Susan Wheelans bok Creating effective teams ut. Denna nya upplaga har Christian reviderat tillsammans med Maria Åkerlund.