Köpvillkor

GDQ Associates AB, org. nr 556995-0016 (”GDQ Associates”, ”vi”, ”vår” eller ”oss”) tillhandahåller högkvalitativa tjänster inom grupp- och organisationsrådgivning samt utbildning och professionell certifiering, baserat på det välkända instrumentet Group Development Questionnaire (”Tjänsten”).

Betalning

Du kan använda följande betalningssätt:

  • Betalning via kort: VISA eller Mastercard 
  • Betalning genom faktura (endast tillgänglig vid särskild överenskommelse med oss)

Personuppgifter

Din betalning är säkrad genom Nets Payment Services. Kortnumret sänds genom en starkt krypterad anslutning direkt till banken. Vi har inte tillgång till någon information om ditt kort, till exempel kortnummer eller kontonummer. För mer information om vår personuppgiftsbehandling, vänligen se vår vid var tid gällande integritetspolicy som finns publicerat på hemsidan.

Ansvar

Om inget annat har överenskommits mellan GDQ Associates och dig eller företaget som du representerar ansvarar GDQ Associates inte för Tjänsten funktionalitet eller för att Tjänsten fungerar felfritt eller utan störningar i övrigt och inte för att Tjänsten uppfyller en visst resultat.

GDQ Associates ansvarar inte i något fall för några skador som du eller företaget som du representerar orsakas i samband med användningen av Tjänsten. GDQ Associates ansvarar således inte för några direkta eller indirekta skador, rena förmögenhetsskador eller följdskador så som exempelvis utebliven vinst. GDQ Associates ansvarar inte heller för skador som orsakats av händelse utanför GDQ Associates kontroll, såsom exempelvis dataintrång, fel som beror på dig eller företaget som du representerar, fel i dennes utrustning eller något annat förhållande på dennes sida, myndighetsåtgärd, hårda väderförhållanden, sabotage, strejk, krig, olycka, elavbrott eller fördröjning i externt nät, mobil- eller telefonförbindelse. 

GDQ Associates ansvar inte för konsekvenser av de beslut som du eller företaget som du representerar fattar eller åtgärder du eller företaget som du representerar vidtar vilka helt eller delvis baseras på Information som tillhandahålls inom ramen för Tjänsten. GDQ Associates ansvarar inte heller för störningar, driftstopp, dataförlust eller liknande som kan uppstå i din verksamhet under tid då Tjänsten ligger nere eller inte fungerar.

Övriga villkor

Priset anges i svenska kronor (SEK), exklusive moms. Det finns ingen ångerrätt för Tjänsten eller rapporten. För mer information om de specifika villkor som gäller för Tjänsten, vänligen se kundavtalet som har ingåtts mellan GDQ Associates AB och ditt företag eller de allmänna villkoren som gäller för GDQ-certifieringen.

Tillämplig lag och tvistelösning

Dessa villkor ska tolkas och tillämpas i enlighet med svensk rätt. Tvist i anledning av dessa villkoren ska avgöras i enlighet med vad som anges i kundavtalet som ingåtts mellan GDQ Associates AB och ditt företag eller de allmänna villkoren som gäller för GDQ-certifieringen.

Kontaktinformation

Om du har några frågor eller klagomål, vänligen kontakta oss på:

GDQ Associates AB
Västra Trädgårdsgatan 15
111 53 Stockholm
E-post: gdq@gdq.se