Vår digitala GDQ-kurs

Vår digitala kurs består av olika moduler och finns tillgänglig på engelska. Med hjälp av kursboken Teamutveckling i teori och praktik av Maria Åkerlund och Christian Jacobsson samt en testmanual genomför du en modul åt gången. När du gått igenom samtliga moduler inklusive ett kunskapstest genomför du en GDQ mätning på en arbetsgrupp. Inför denna mätning har du ett möte via videokonferens med en GDQ-utbildare. Du ska själv hitta en grupp som vill genomföra GDQ.

Du administrerar mätningen på vår digitala testplattform. Efter mätningen har du ytterligare ett videomöte med din GDQ-utbildare för att förbereda återkoppling av GDQ-resultaten till gruppen. När alla dessa steg har slutförts blir du en certifierad GDQ-konsult och får tillgång till den digitala GDQ-plattformen. Som certifierad GDQ-konsult kan du skapa GDQ-mätningar och använda ett flertal andra tjänster. Se hela utbudet och prislistan.

Pris: 30 000 SEK per deltagare

Hur anmäler jag mig till en certifieringskurs?

Kontakta oss på gdq@gdq.se för mer information och anmälan till en digital certifieringskurs.