Uppdaterad integritetspolicy

Vi vill informera om att vi har uppdaterat vår integritetspolicy för att du fortsatt ska känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. För oss på GDQ Associates är det viktigt att värna om din personliga integritet.

Nedan följer en sammanfattning av ändringar som tillkommit. Du hittar alltid den senaste versionen av integritetspolicyn på vår hemsida.  

Uppdateringar i GDQ Associates integritetspolicy 2020-02-20

Punkt 2.1 som gäller Trainer of Trainers, certifierade GDQ-konsulter och sådana personer som anmäler sitt intresse för att genomgå utbildningar hos oss för att bli en certifierad GDQ-konsult.

Punkt 2.2 som gäller personer som svarar på GDQ-enkäter online.

Punkt 2.3 som gäller kontaktpersoner hos kunder och andra samarbetspartners

Punkt 2.4 som gäller för personer som besöker vår webbplats och som inte omfattas av behandlingen under punkterna 2.1 – 2.3

Punkt 3 som gäller vilka tredje parter vi kan komma att emotta personuppgifter från.

Punkt 4 som gäller vilka vi kan komma att dela dina personuppgifter med.

Om du har frågor eller funderingar är du alltid välkommen att kontakta vårt dataskyddsombud Maria Åkerlund via maria.akerlund@gdqassoc.com.