Nya normvärden – GDQ Global

Inom en snar framtid kommer vi att lansera mjöligheten att jämföra din grupps resultat mot globala normdata. Som känt bör den aktuella gruppen jämföras med de normdata som liknar gruppens förutsättningar och sammansättning bäst. Detta innebär att följande uppsättningar av normvärden kommer att finnas tillgängliga: svenska normdata, amerikanska normdata och globala normdata.

Globala normdata bygger på 885 grupper (6106 individer) från 23 länder i olika delar av världen (Sydamerika, Nordamerika, Europa, Mellanöstern, Asien och Oceanien).  Inget enskilt land dominerar, det vill säga inget land står för mer än 6,5% av normdata. Globala normdata passar alla grupper som har medlemmar i mer än ett land eller arbetar internationellt, t.ex. i virtuella team. Globala normdata passar även som jämförelse för grupper i länder som inte har normdata för det egna landet.