Certifieringsutbildning (Del I) 26-27 oktober och (Del II) 16-17 november, Göteborg

Certifieringsutbildning (Del I) 26-27 oktober och (Del II) 16-17 november, Göteborg

GDQ certifieringsutbildning äger rum i klassrumsmiljö och består av 2 + 2 dagar. 
(Del I) 26 – 27 oktober och (Del II) 16 – 17 november 2023 i centrala Göteborg.
Utbildare: Christian Jacobsson, Göteborgs universitet och Maria Wramsten Wilmar, Treatis AB.

Vid frågor kontakta Christian Jacobsson tel 0708-431266 eller e-mail christian.jacobsson@treatis.se

Taggar:

Datum

okt 26 - 27 2023
Expired!

Tid

Heldags-evenemang

Arrangör

Christian Jacobsson
Christian Jacobsson
Telefon
00 46 708 43 12 66
E-post
christian.jacobsson@psy.gu.se

Övriga arrangörer

Maria Wramsten Wilmar
Maria Wramsten Wilmar
E-post
info@treatis.se