GDQ Certifieringsutbildning (Del I) 7-8 april och (Del II) 21-22 april, Göteborg

GDQ Certifieringsutbildning (Del II) 21-22 april 2022 i centrala Göteborg. Detta kurstillfälle kan komma att genomföras digitalt. Utbildare: Christian Jacobsson, Göteborgs universitet och Maria Wramsten Wilmar, Treatis AB.

För anmälan skicka ett mail till  info@treatis.se. Vid frågor kontakta Christian Jacobsson tel 0708-431266 eller e-mail christian.jacobsson@treatis.se

Taggar:

Datum

apr 21 - 22 2022

Tid

Heldags-evenemang
Christian Jacobsson

Arrangör

Christian Jacobsson
Telefon
00 46 708 43 12 66
E-post
christian.jacobsson@psy.gu.se

Andra arrangörer

Kategorier