Vår digitala GDQ-kurs 

Vår digitala kurs består av olika moduler och finns tillgänglig på engelska. Med hjälp av kursboken Group Processes – A Developmental Perspective av Susan A Wheelan samt en testmanual genomför en modul åt gången. När du gått igenom samtliga moduler inklusive ett kunskapstest genomför du en GDQ mätning på en arbetsgrupp. Inför denna mätning har du ett möte via videokonferens med en GDQ-utbildare. Du ska själv hitta en grupp som vill genomföra GDQ. Du administrerar mätningen på vår digitala testplattform. Efter mätningen har du ytterligare ett videomöte med din GDQ-utbildare för att förbereda återkoppling av GDQ-resultaten till gruppen. När alla dessa steg har slutförts blir du en certifierad GDQ konsult och får tillgång till den digitala GDQ-plattformen.

Pris: 30.000 SEK.

Om du är intresserad av att genomgå den digitala GDQ-kursen, vänligen kontakta maria.akerlund@gdq.se

Vår fysiska GDQ-kurs

GDQ kursen som äger rum i klassrumsmiljö består av 2 + 2 dagar. Under de två första dagarna ligger fokus på teorin och forskningen bakom GDQ. Mellan dag 2 och 3 genomför deltagarna en riktig GDQ-mätning på en arbetsgrupp. Kursdeltagare beräknar och tolkar erhållna GDQ-resultat och presenterar dessa för övriga kursdeltagare dag 3 och 4.

Läs mer om kommande kurstillfällen nedan. För närvarande erbjuder vi GDQ-kurser på svenska i Stockholm och Göteborg i samarbete med Henrysson Åkerlund AB samt Treatis AB; i Norge genomförs kurser på norska i samarbete med Alaric AS. Vi arrangerar även interna GDQ-kurser för företag och organisationer. Kontakta oss på gdq@gdq.se för mer information.

Pris: 31.000 SEK.

Kommande GDQ kurser i Stockholm, Sverige

Inget evenemang hittades!

Kommande GDQ kurser i Göteborg, Sverige

Inget evenemang hittades!

Repetitionskurser

Riktar sig till certifierade GDQ-konsulter som behöver repetition av administrering, tolkning och presentation av GDQ-resultat.

Inget evenemang hittades!

Teamutveckling i teori och praktik

En kurs för GDQ-konsulter som vill ha vidareutbildning inom området teamutveckling.

Läs mer och anmäl dig här. 

Inget evenemang hittades!

Fallkonsultation

Vi erbjuder även fallkonsultation där vi hjälper till med tolkning av GDQ-resultat samt rekommenderar hur du som konsult ska gå vidare i det specifika fallet. Kontakta gdq@gdq.se för att boka en konsultation. Pris: 2.500 SEK per timme.

GDQ seminarium 14 september 2021

Välkommen till vårt årliga GDQ-seminarium där vi informerar om den senaste forskningen om och med GDQ, annan aktuell teamforskning samt spännande projekt och samarbeten gällande GDQ!

Klicka här för att anmäla dig till seminariet.

Inget evenemang hittades!